Brochures

Hieronder vind je links naar verschillende brochures.
Klik op de rode link om de .pdf te openen.

Als een vriend of familielid een bipolaire stoornis heeft.
Hoe u de ander én uzelf kunt helpen. Uitgave: VMDB

Hoe u de ander kunt helpen

Brochure: Hoe u de ander èn uzelf kunt helpen


Als u een bipolaire stoornis heeft.
Wat u zelf kunt doen. Uitgave: VMDB (2012)

Wat u zelf kunt doen

Brochure: Wat u zelf kunt doen


Informatie over de kinderwens voor mensen met een bipolaire stoornis, hun partners en andere betrokkenen. Uitgave: VMDB (2008)

Kinderwens

Brochure: Kinderwens


Informatie voor jongeren met een bipolaire stoornis, hun partners en andere betrokkenen. Uitgave: VMDB

Jong en bipolair

Brochure: Jong en bipolair


In het kader van het Impuls 2004-project van het Expertisecentrum ‘Handicap + Studie’ zijn door het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen diverse producten en diensten ontwikkeld. Zo ook de brochure ‘Succesvol studeren met een stemmingsstoornis’ uit de reeks ‘Studeren met steun’.

Brochure: Succesvol studeren met een stemmingsstoornis


Een leidraad over de bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Deze leidraad is een uitgave (2006) van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen.

Brochure: Een leidraad


Verzwijgen of vertellen?
Een hulp bij de keuze om werkgevers over een psychische aandoening te informeren. 
Uitgave: Phrenos kenniscentrum

Brochure: Verzwijgen of vertellen


zelfzorggids

De nieuwe editie van de ZELFZORGGIDS “Alles wat je moet weten over de manisch-depressieve of bipolaire stoornis – Een informatiebron voor patiënten en familieleden”. Uitgave: Vereniging Ups en Downs (België)
Met dank aan de Koning Boudewijnstichting, en de experten Dr. Wyckaert en Dr. Beelaert.

Brochure: Zelfzorggids


LevenMetUpsEnDowns

Personen die te kampen hebben met de bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving aan het woord. In deze publicatie geven verschillende patiënten en personen uit de dichte omgeving hun diepste zielenroerselen bloot. Het zijn stuk voor stuk mooie, eerlijke en ontroerende verhalen en pakkende gedichten, geïllustreerd door unieke kunstwerken van de hand van lotgenoten. Uitgave: Vereniging Ups en Downs (België).

Brochure: Leven met Ups & Downs


antipsychotica-200px

Meer dan de helft van de mensen die antipsychotica slikt heeft daar problemen mee. Dit kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot een nieuwe psychose. Daarom hebben het Landelijk Platform GGz en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik de brochure ‘Antipsychotica – zo blijf je ze de baas’ uitgebracht. Met praktische tips, adviezen en handige checklists.

Brochure: Antipsychotica – Zo blijf je ze de baas


Bij mensen met een bipolaire stoornis kunnen naast de stemmingsepisodes ook cognitieve problemen optreden (problemen met zaken waarbij je ‘het hoofd’ moet gebruiken). Onderstaande folder geeft een overzicht van deze problemen en tips hoe ermee om te gaan. Uitgave: Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen

Folder: Cognitieve problemen bij de bipolaire stoornis


In gesprek over de manisch-depressieve stoornis.
Uitgave: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (1994)

In gesprek over de manisch-depressieve stoornis

Brochure: In gesprek over de manisch-depressieve stoornis


Cover Help Psychose-idf-1edruk2019

Brochure: Help! Psychose in de familie (Uitgave: Ypsilon.org)


cover Leven met

Ieder jaar doen ongeveer 50.000 mensen in Nederland een poging tot zelfdoding. Deze mensen hebben naasten. Veel van die naasten leven met ongerustheid en angst, met zorgen en vragen. Jij bent misschien een van die naasten. Voor jou is de brochure ‘Leven met een suïcidale naaste’ gemaakt.

Brochure: Leven met een suïcidale naaste (Uitgave: Ypsilon.org)


Iedereen ervaart pieken en dalen in het leven. Maar bij sommige mensen zijn de pieken extreem hoog en de dalen donker en diep. Iemand met een bipolaire stoornis (ook wel manisch-depressieve stoornis genoemd) heeft afwisselend manische en depressieve periodes. In deze flyer krijg je 10 tips die je kunnen helpen bij het omgaan met deze stoornis (Uitgave: MIND)

MIND heeft ook een flyer ontwikkeld voor naasten van mensen met een bipolaire stoornis. In deze flyer krijg je tips die je helpen bij de omgang met een naaste met een bipolaire stoornis en tips voor hoe je zelf overeind blijft. Klik hier om deze flyer te bekijken en/of te downloaden.