Beleidsplan Stichting Petra etcetera

Missie

Ruim 4 op de 10 mensen hebben ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. De drie hoofdgroepen – stemmingsstoornissen, angststoornissen en middelenstoornissen – komen elk ongeveer even vaak voor: 1 op de 5 mensen heeft ooit in het leven een dergelijke stoornis gehad. Als we alleen kijken naar de stemmingsstoornissen internationaal zou 1,5% van de bevolking last hebben van een bipolaire stoornis. In Nederland heeft 1,9% van de bevolking last van een bipolaire stoornis, ook wel manisch depressiviteit genoemd. Dit betreft zowel mannen als vrouwen (Bron: Trimbos). Deze mensen kampen met extreme stemmingswisselingen, de zogenaamde manieën en depressies. Ook kunnen psychoses ontstaan. Het stigma maar ook het zelfstigma op psychische aandoeningen is groot en de weg naar herstel is vaak eenzaam en een hele zoektocht. De stichting Petra etcetera wil dit veranderen.

Doelstelling

Stichting Petra etcetera wil mensen met psychische aandoeningen, met name een bipolaire (stemmings)stoornis (onze specialisatie), helpen op weg naar herstel. Mensen die net de diagnose hebben gekregen en op zoek willen naar antwoorden maar de uitdaging is ook om mensen te bereiken voordat ze binnen de ggz belanden. Dit doet de stichting door het geven van (praktische) informatie via onder andere de website en het stimuleren van contact (online en/of fysieke bijeenkomsten) met ervaringsgenoten, (direct)betrokkenen en behandelaars; het delen van ervaringen en weten dat je er als patiënt niet alleen voor staat is helend. Je leert op die manier jezelf beter kennen wat nodig is om in balans te kunnen blijven. We hopen dat we deze mensen kunnen helpen in hun ontwikkeling. Ook wil de stichting door het geven van open en eerlijke informatie het (zelf)stigma verminderen want vaak ontstaat dit door schaamte bij de patiënt, maar ook door onwetendheid van de omgeving. Onze pijlers zijn: Openheid – Ontmoeting – Ontplooiing.

Doelgroep

  1. Mensen die last hebben van psychische aandoeningen, met name een bipolaire (stemmings)stoornis;
  2. (Direct)betrokkenen van deze mensen o.a. familieleden en vrienden;
  3. Behandelaars (onder andere: psychiaters, verpleegkundigen en psychologen);
  4. Iedereen die geïnteresseerd is en meer wilt weten over leven met psychische aandoeningen, met name een bipolaire (stemmings)stoornis.

Werkwijze

Stichting Petra etcetera heeft een eigen kennis- en ervaringssite waar veel informatie te vinden en te downloaden is over leven met een bipolaire (stemmings)stoornis. Zie http://www.petraetcetera.com. Ervaringsgenoten, (direct)betrokkenen en behandelaars hebben de mogelijkheid om voor deze website een of meerdere gastblogs te schrijven.

Gekoppeld aan deze website bestaat er een besloten Facebookgroep waar deze doelgroepen elkaar informeren, steunen en tips geven om de kwaliteit van leven met deze aandoening te vergroten.

Via het YouTube-kanaal worden presentaties gedeeld en kunnen mensen met een bipolaire stoornis hun ervaring delen in de vorm van een gastvlog.

Daarbij wil de stichting activiteiten (laten) organiseren en coördineren in het land, eventueel bij ggz instellingen zelf waar cliënten, (direct)betrokkenen en behandelaars, in een informele en ongedwongen sfeer, elkaar kunnen ontmoeten en ervaringskennis kunnen uitwisselen.

De stichting zal ook verschillende projecten uitvoeren. Zo zal ze zich in de opstartfase richten op het uitbrengen van een verhalenbundel met verhalen van ervaringsgenoten, betrokkenen en behandelaars over bepaalde thema zoals: studie, (vrijwilligers)werk, verslaving, manie, depressie, psychose, geloof, suïcidaliteit, voeding, beweging, slaap, zelfregie, ziektewet, keuring, therapie, opname, medicijnen, zwangerschap, bevalling, kinderen, diagnose(s) etcetera. Verhalen over verlies, rouw, ziekte maar vooral ook hoop, kracht en herstel. Het wordt het vervolg op het (hulp)boek ‘Petra etcetera’ uit 2021. Ook is een van onze plannen om een podcast-serie te maken waarbij we mensen informeren maar vooral ook praktische tools aanbieden om met hun gevoeligheid te leren omgaan.

In 2023 start de stichting met het maken van een podcast over leven met een bipolaire stoornis. Het doel is om de luisteraars informatie (leuke feitjes) en ervaringskennis mee te geven maar vooral ook praktische tips om zelf actief met hun eigen herstel aan de slag te kunnen. We zijn heel dankbaar dat dankzij subsidie van de Stichting Social Run we dit project kunnen uitvoeren.

Werving van gelden

Stichting Petra etcetera ontvangt haar inkomsten door middel van giften, subsidies en de opbrengst van haar boek(en) en lezingen. De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Het bankrekening van de stichting is:
NL34 INGB 0674 6661 27
BIC: INGBNL2A

ANBI-status
De stichting heeft een ANBI-status.

De erkenning van deze status is belangrijk voor mensen die de stichting willen steunen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft.

Bestuur

De stichting is momenteel samengesteld uit vijf personen die allemaal persoonlijke ervaring hebben, als patiënt of betrokkene. Voor de bestuursleden staat: integriteit, transparantie, vertrouwen en een open communicatie voorop.

De penningmeester is de eerste verantwoordelijke voor de financiën. Elk jaar wordt afgesloten met een financieel verslag, die na goedkeuring van het gehele hoofdelijk bestuur gepubliceerd wordt op de website http://www.petraetcetera.com

Voorzitter: Petra D’huij – van Hal
Secretaris: Gabrielle Talsma – Heideman
Penningmeester: Conny Bos
Algemeen bestuurslid: Jacuba Huijsman
Algemeen bestuurslid: Coen D’huij

Het bestuur beschikt niet over het vermogen van de stichting alsof het zijn eigen vermogen is. Dit betekent dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van zeggenschap hebben over het vermogen van de stichting. Om de onafhankelijkheid te waarborgen bestaat het hoofdelijk bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen, die zich vrijwillig inzetten en geen beloning ontvangen. De onkosten zullen hooguit bestaan uit gemaakte reiskosten, dan wel andere onkostenvergoeding.

Vrijwilligers

Met de medewerking van derden, onder andere leden uit de besloten Facebookgroep en ggz instellingen, kunnen bijeenkomsten georganiseerd worden in het land of andere activiteiten om ervaringsgenoten, (direct)betrokkenen en behandelaars bij elkaar te brengen.

Communicatie

  • Berichten op social media; Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin;
  • Publicaties in magazines en op websites die gerelateerd zijn aan mentale gezondheid;
  • Via het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen, de landelijke dagen van de vereniging Plusminus – leven met bipolariteit en artikelen in het blad PLUSminus van deze landelijke vereniging;
  • Door lezingen in het land bij onder andere ggz instellingen.

Besteding van vermogen

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Stichting Petra etcetera
RSIN: 863159266
Kamer van Koophandel nummer: 84283815

Bankrekening: NL34 INGB 0674 6661 27
De stichting heeft een ANBI-status.

Mailadres: info@petraetcetera.nl

Voorzitter: Petra D’huij – van Hal
voorzitter@petraetcetera.nl

Secretaris: Gabrielle Talsma – Heideman
secretaris@petraetcetera.nl

Penningmeester: Conny Bos
penningmeester@petraetcetera.nl

Website: www.petraetcetera.com
Besloten Facebookgroep: www.facebook.com/groups/petraetcetera

Financieel jaaroverzicht
Ons financieel jaaroverzicht 2021/2022 kun je hier bekijken.